Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Data: 17.02.2021 r., godz. 13.20    Liczba odwiedzających: 195
Powstaje baza danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła

INFORMACJA

Urząd Gminy Belsk Duży informuje, że:

w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB) powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie istotnym narzędziem wspierającym walkę ze smogiem oraz wymianę pieców, tak zwanych „kopciuchów”.

Planowo, w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych, na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła.

Po trzech miesiącach od ogłoszenia komunikatu, właściciele nieruchomości będą mogli składać w urzędzie gminy deklarację (w formie elektronicznej lub pisemnej papierowej), dotyczącą źródła ciepła. Na wysłanie informacji będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to konieczne 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła.

Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.

Wójt Gminy Belsk Duży
/…/ Władysław Piątkowski