Referat Rozwoju Gminy

Liczba odwiedzających: 2717
REFERAT ROZWOJU GMINY

Kierownik Referatu:
Arkadiusz Sołtysiak, tel. 48 66 11 271 wew. 116, email: inwestycje@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 6

Pracownicy: