Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Liczba odwiedzających: 9181
STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA
Zakres działania:

-nadawanie nazw ulicom, placom oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,  
-bieżące prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gospodarki przestrzennej,
-wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
-wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-prowadzenie postępowań związanych z opłatami planistycznymi,
-prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
-prowadzenie rejestru wniosków do zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Mariusz Dmochowski, tel. 48 66 11 271 wew.129 , email:budownictwo@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 15

Gminny Portal Mapowy