Stanowisko ds. inwestycji, dróg i oświetlenia

Liczba odwiedzających: 11552

STANOWISKO DS. INWESTYCJI, DRÓG I OŚWIETLENIA
Zakres działania
 
-prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją inwestycji w Gminie oraz ich nadzorowanie,
-zapewnienie dbałości o porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach gminnych,
-prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
-przygotowywanie zezwoleń na zjazdy z dróg gminnych, na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
remonty, modernizacja, budowa dróg gminnych,
-zarządzanie siecią dróg gminnych,
-uzgadnianie infrastruktury na działkach drogowych,
-przyjmowanie interwencji mieszkańców w sprawach awarii, oświetlenia ulicznego, zdarzeń na drogach.

Grzegorz Zieliński, tel. 48 66 11 271 wew. 116, email: inwestycje@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. 6

Dokumenty do pobrania