Program profilaktyki chorób układu krążenia w Belmed

Data: 07.10.2019 r., godz. 07.54    Liczba odwiedzających: 238

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym realizuje Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
 
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Program profilaktyki CHUK, adresowany do osób które:
1. Mają 35, 40, 45, 50, 55 lat,
2. Złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
3. U których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
- nadciśnienie tętnicze krwi (wartość ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
- podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesteloru, tri glicerydów i niskie stężenie HDL- cholesterolu,
- palenie tytoniu,
- niska aktywność ruchowa,
- nadwaga i otyłość,
- upośledzona tolerancja glukozy,
- wzrost stężenia fibrynogenu,
- wzrost stężenia kwasu moczowego,
- nadmierny stres,
- nieracjonalne odżywianie,
- płeć męska,
- obciążenia genetyczne.

Świadczenia wykonywane w ramach programu:
1. Badania biochemiczne określające stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy,
2. Badanie fizykalne,
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
4. Określenie BMI tj. należnej masy ciała,
5. Wizyta Lekarska, z oceną wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego.

Osoby u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych, zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowę o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.