Renowacja stawów w Oczesałach

Data: 14.09.2020 r., godz. 10.44    Liczba odwiedzających: 111
Trwają prace przy renowacji stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach.
Trwają prace przy renowacji stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach.

Pracami zajmuje się firma Zakład Budownictwa Wodnego Michał Podgórski z Jedlnia-Letnisko, którą wyłoniono spośród czterech oferentów w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w lipcu 2020r. Ich wartość opiewa na 498 000 zł.

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę rowu melioracyjnego, na terenie parku objętego ochroną konserwatorską oraz odbudowę czterech istniejących zdegradowanych stawów rybnych, usytuowanych w układzie paciorkowym na terenie parku.

- Po wykonanej odbudowie stawy będą głównie służyć do retencji wody, co jest istotne dla mieszkańców Oczesał. Tereny przylegające do parku bywały podtapiane po większych i dłuższych ulewach, podkreśla Wójt Władysław Piątkowski. Na ten cel także pozyskaliśmy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych średniej i małej retencji.

Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak