Komisje Rady Gminy

Liczba odwiedzających: 15637
(Kadencja 2024 - 2029)

Skład Stałych Komisji Rady Gminy Belsk Duży 2024-2029


Komisja Oświaty:
Przewodnicząca: Ewa Łubińska
Wiceprzewodniczący: 
Członkowie: Paulina Borkowska, Zbigniew Byrski, Mariusz Gieleciński, Paweł Lepa, Grzegorz Rychwicki,


Komisja Rolnictwa:
Przewodniczący: Grzegorz Janota
Wiceprzewodniczący:
Członkowie: Kamil Bocheński, Paulina Brokowska, Jarosław Cąderek, Mariola Konarska, Mateusz Krajewski, Maciej, Piątkowski, Michał Słomiński, Radosław Szewczyk, Jarosław Woźniak


Komisja Budżetu:
Przewodniczący: Mariusz Gieleciński
Wiceprzewodniczący: 
Członkowie: Kamil Bocheński, Jarosław Cąderek, Grzegorz Janota, Mariola Konarska, Ewa Łubińska, Maciej Piątkowski, Michał Słomiński, Radosław Szewczyk, Jarosław Woźniak


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Jarosław Cąderek
Członkowie: Ewa Łubińska, Grzegorz Rychwicki


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodnicząca: Paulina Borkowska
Wiceprzewodniczący: 
Członkowie: Grzegorz Janota, Mateusz Krajewski, Maciej Piątkowski, Grzegorz Rychwicki