Zaproszenie od Stowarzyszenia BORIS

Data: 05.10.2017 r., godz. 13.36    Liczba odwiedzających: 1691
Stowarzyszenie BORIS zaprasza

Pragnę poinformować o możliwości z jakich możecie Państwo skorzystać w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie BORIS.

Jeśli chcecie się rozwijać i uniezależnić od dotacji, to polecamy zapoznać się z działalnością odpłatną lub gospodarczą NGO. Z nami bez trudu poszerzycie działalność. Możecie dostać od samego początku wsparcie doradcze w zakresie prawnym, rejestracyjnym, księgowym, organizacyjnym, marketingowym, biznesplanowym. Doradztwo odbywa się w sposób dopasowany do potrzeb. Możecie też brać udział w interesujących Was szkoleniach, które organizujemy. Traktujemy Was wtedy jako przyszły Podmiot Ekonomii Społecznej (PES).
Jeśli chcielibyście zatrudniać ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją i przez to stać się Przedsiębiorstwem Społecznym (PS) jako organizacja z działalnością gosp. lub założyć jako NGO spółkę z o.o. non profit, albo spółdzielnię socjalną...
Do końca marca 2019 roku możemy spierać Wasze organizacje oraz Grupy Inicjatywne bezpłatnym doradztwem, szkoleniami oraz bezzwrotnymi dotacjami na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Więcej informacji w załączniku, ale przede wszystkim zapraszam do kontaktu!

Być może nie Wy, ale wiecie kto mógłby skorzystać z tych możliwości (inne NGO, może jakaś grupa nieformalna w waszej gminie/ miejscowości) - również zapraszamy

pozdrawiam,

--

Stanisława Retmaniak
Stowarzyszenie BORIS
884 883 148

Zaproszenie