Stanowisko ds. promocji i rozwoju lokalnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kultury

Liczba odwiedzających: 568

STANOWISKO DS. PROMOCJI I ROZWOJU LOKALNEGO, WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ KULTURY 


Zakres czynności:


- przygotowywanie strategii promocji Gminy, projektów oraz planów rozwoju lokalnego Gminy,
- gromadzenie i bieżąca aktualizacja danych o Gminie, przygotowywanie materiałów promujących Gminę,
- wykonywanie relacji i fotorelacji z wydarzeń gminnych i organizowanych imprez, 
- redagowanie oraz nadzór merytoryczny nad portalem internetowym Gminy,
- realizowanie polityki Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i lokalnymi działaczami społecznymi,
- prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na wykorzystywanie herbu, flagi i logo Gminy oraz z udzielaniem patronatu Wójta Gminy,
- realizacja zadań z zakresu turystyki i informacji turystycznej,
- prowadzenie spraw związanych z opieką nad miejscami walk i męczeństwa, 
- budowanie pozytywnego wizerunku Gminy, Wójta oraz Urzędu w środkach społecznego przekazu.


 


Krzysztof Kowalski, tel. 48 66 11 271 wew. 151, email: promocja@belskduzy.pl, biuro: Urząd Gminy pok. nr 21