Referat Organizacyjny

Liczba odwiedzających: 4341
REFERAT ORGANIZACYJNY
Zakres działania:

-obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy – składanie korespondencji, sekretariatu Wójta,
-prowadzenie rejestru wyborców,
-udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
-dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
-wydawanie zaświadczeń potwierdzających czynność zameldowania i wymeldowania,
-prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowań i zameldowań z pobytu stałego lub z pobytu czasowego,
-prowadzenie biura Rady Gminy,
-prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych,
-organizacja wyborów do organów państwowych i samorządowych oraz referendów,
-przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska,
-prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
-prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
-nadzór merytoryczny w zakresie dokonywania zakupów i zlecenia usług na potrzeby urzędu.


Kierownik Referatu
Renata Ostatek – Sekretarz Gminy, tel. 48 66 11 271 wew. 102, email: sekretarz@belskduzy.pl, biuro: Urząd Gminy, pok. nr 2

Pracownicy:

-kancelaria:
Justyna Stępień , tel. 48 66 11 271 wew. 101, email: sekretariat@belskduzy.pl, pok. nr 8

- ewidencja ludności:
Sylwia Chmielewiec, tel. 48 66 11 271 wew. 131, email: ewidencja@belskduzy.pl, pok. nr 24

-obsługa rady gminy, kontrola wewnętrzna:
Joanna Otulak, tel. 48 66 11 271 wew. 153, email: radagminy@belskduzy.pl, pok. nr 25

-gospodarka gruntami:
Władysława Czarnecka, tel. 66 11 271 wew.117, email:w.czarnecka@belskduzy.pl. pok. nr 6

-dowody, gospodarka komunalna i mieszkaniowa:
Grzegorz Gietka , tel. 48 66 11 271 wew. 132 email: dowody@belskduzy.pl, pok. nr 24 

- ochrona środowiska:
Marzena Mularska, tel. 48 66 11 271 wew.119 , email: ochrona.srodowiska@belskduzy.pl , biuro: Urząd Gminy pok. nr 7
Karolina Zaszewska, tel. 48 66 11 271, email: k.zaszewska@belskduzy.pl, biuro: Urząd Gminy pok. nr 15

- obsługa informatyczna:
Zbigniew Dudziński, tel. 48 66 11 271 wew.146, email: informatyk@belskduzy.pl

- kadry:
Ewa Korzenko-Sobiczewska, tel. 48 66 11 271 wew. 152, email: ewak.gops@belskduzy.pl, pok. 23, 
Zastępstwo: Marlena Przybytniak email: m.przybytniak@belskduzy.pl 

Dokumenty do pobrania