Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Liczba odwiedzających: 4675

STANOWISKO DS. GOSPODARKI GRUNTAMI
 Zakres działania:
 
-tworzenie zasobu Gminy oraz przygotowanie nieruchomości do obrotu
-prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
-regulacja stanów prawnych gruntów gminnych zajętych m.in. pod publiczne drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia
-naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
-prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
-przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanów prawnych nieruchomości
-przygotowanie dokumentacji do ujawniania praw Gminy w księgach wieczystych
-przygotowanie umów najmu, dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy.


Damian Wysocki, tel. 48 66 11 271 wew., email:, biuro: Urząd Gminy pok. 6